ฝาท่อไฟเบอร์กลาส แมนโฮลไฟเบอร์กลาส

ตะแกรงฝาท่อไฟเบอร์กลาส แมนโฮลไฟเบอร์กลาส

ฝาท่อ,ฝาท่อระบายน้ำ,ฝาท่อไฟเบอร์กลาส, แมนโฮลไฟเบอร์กลาส

คุณสมบัติ : ฝาท่อ ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาบ่อแมนโฮล

1. น้ำหนักเบา
2. ราคาถูก
3. ป้องกันการสูญหาย
4. สามารถรับแรงกระแทกได้ดี

ผลิตและจำหน่ายฝาท่อไฟเบอร์กลาส แมนโฮลไฟเบอร์กลาส วัสดุเป็น Fiber Glass ฝาปิดท่อรางระบายน้ำ ฝาครอบท่อรางระบายน้ำ ฝาท่อไฟเบอร์กลาส สามารถรองรับน้ำหนักได้มากตั้งแต่ 1.5 ตัน ไปถึง 40 ตัน ตามมาตรฐานสากล EN124

ฝาท่อไฟเบอร์กลาส มีลักษณะพิเศษ มีความเหนียวยือหยุ่น และยังมีความแข็งแรงคงทน ทนทานต่อการรับหน้ำหนักจากรถขนาดเล็กและใหญ่ทั่วไปได้อย่างดี การรองรับน้ำหนักแตกต่างกันออกไปตามขนาดของฝาท่อไฟเบอร์กลาส

ฝาท่อไฟเบอร์กลาส แมนโฮลไฟเบอร์กลาส Fiber Glass มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา ถ้าเทียบกับการรับน้ำหนักที่เท่ากันกับ ฝาท่อระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ฝาท่อไฟเบอร์กลาส แมนโฮลไฟเบอร์กลาส Fiber Glass จะมีน้ำหนักที่เบากว่ามาก มีความสวยงามกว่าวัสดุที่เป็นเหล็ก เป็นอีกหนึ่งสินค้าแนะนำสำหรับงานรางระบายน้ำ ฝาท่อระบายน้ำ ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาครอบท่อระบายน้ำ

ข้อดีฝาท่อไฟเบอร์กลาส สำคัญคือ ฝาท่อไฟเบอร์กลาส แมนโฮลไฟเบอร์กลาส ทำมาจาก ไฟเบอร์กลาส ทำให้ลดโอกาสการสูญหายจากการขโมยตัวตะแกรงฝาท่อเหล็ก เพราะผลิตภันฑ์ที่ทำการไฟเบอร์กลาสไม่สามารถนำมาขายต่อได้เหมือนเหล็ก จึงเหมาะสำหรับงานโครงการหมู่บ้าน คอนโด ที่พักอาศัย ตอนจนตามท้องถนนที่มีความเปลี่ยว หรือมีการสัญจรผ่านน้อย ลดความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมฝาท่อ/ฝาตะแกรงระบายน้ำได้