ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย วงกลม

ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม

ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-01

ขนาดช่องเปิด C0

600 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

820 มม.

ขนาดฝาปิด B0

645 มม.

ความสูง H0

75 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-02

ขนาดช่องเปิด C0

600 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

820 มม.

ขนาดฝาปิด B0

645 มม.

ความสูง H0

75 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 12.5 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-03

ขนาดช่องเปิด C0

600 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

820 มม.

ขนาดฝาปิด B0

645 มม.

ความสูง H0

115 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 25 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-04

ขนาดช่องเปิด C0

600 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

820 มม.

ขนาดฝาปิด B0

645 มม.

ความสูง H0

115 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 40 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-09

ขนาดช่องเปิด C0

800 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,020 มม.

ขนาดฝาปิด B0

845 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-10

ขนาดช่องเปิด C0

800 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,020 มม.

ขนาดฝาปิด B0

845 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-11

ขนาดช่องเปิด C0

800 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,020 มม.

ขนาดฝาปิด B0

845 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 80 cm.
 • รับ load 25 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-17

ขนาดช่องเปิด C0

380 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

500 มม.

ขนาดฝาปิด B0

465 มม.

ความสูง H0

25 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 500 kg.
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-18

ขนาดช่องเปิด C0

1,000 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,220 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,045 มม.

ความสูง H0

80 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 100 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-19

ขนาดช่องเปิด C0

1,000 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,220 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,045 มม.

ความสูง H0

80 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 100 cm.
 • รับ load 12 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-20

ขนาดช่องเปิด C0

1,000 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,220 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,045 มม.

ความสูง H0

80 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 100 cm.
 • รับ load 25 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-21

ขนาดช่องเปิด C0

1,000 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,220 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,045 มม.

ความสูง H0

80 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 100 cm.
 • รับ load 40 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-26

ขนาดช่องเปิด C0

1,200 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,420 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,245 มม.

ความสูง H0

115 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 120 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-27

ขนาดช่องเปิด C0

1,200 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,420 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,245 มม.

ความสูง H0

115 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 120 cm.
 • รับ load 12.5 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-28

ขนาดช่องเปิด C0

1,200 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,420 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,245 มม.

ความสูง H0

115 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 120 cm.
 • รับ load 25 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-28

ขนาดช่องเปิด C0

1,200 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,420 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,245 มม.

ความสูง H0

115 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 120 cm.
 • รับ load 40 ตัน
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ วงกลม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-34

ขนาดช่องเปิด C0

480 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

600 มม.

ขนาดฝาปิด B0

565 มม.

ความสูง H0

25 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 500 kg.
 • seal กันกระแทก
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง