ฝาท่อเหล็กแผ่นลาย สี่เหลี่ยม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-05

ขนาดช่องเปิด C0

600 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

750 มม.

ขนาดฝาปิด B0

665 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-06

ขนาดช่องเปิด C0

600 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

750 มม.

ขนาดฝาปิด B0

665 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 12.5 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-07

ขนาดช่องเปิด C0

600 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

750 มม.

ขนาดฝาปิด B0

665 มม.

ความสูง H0

115 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 25 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-08

ขนาดช่องเปิด C0

600 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

750 มม.

ขนาดฝาปิด B0

665 มม.

ความสูง H0

115 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 60 cm.
 • รับ load 40 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-13

ขนาดช่องเปิด C0

800 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

950 มม.

ขนาดฝาปิด B0

865 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 80 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-14

ขนาดช่องเปิด C0

800 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

950 มม.

ขนาดฝาปิด B0

865 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 80 cm.
 • รับ load 12.5 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-15

ขนาดช่องเปิด C0

800 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

950 มม.

ขนาดฝาปิด B0

865 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 80 cm.
 • รับ load 25 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-16

ขนาดช่องเปิด C0

800 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

950 มม.

ขนาดฝาปิด B0

865 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 80 cm.
 • รับ load 40 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-22

ขนาดช่องเปิด C0

1,000 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,150 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,065 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 100 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-23

ขนาดช่องเปิด C0

1,000 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,150 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,065 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 100 cm.
 • รับ load 12.5 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-24

ขนาดช่องเปิด C0

1,000 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,150 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,065 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 100 cm.
 • รับ load 25 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-25

ขนาดช่องเปิด C0

1,000 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,150 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,065 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 100 cm.
 • รับ load 40 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-30

ขนาดช่องเปิด C0

1,200 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,350 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,265 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 120 cm.
 • รับ load 2 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-31

ขนาดช่องเปิด C0

1,200 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,350 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,265 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 120 cm.
 • รับ load 12.5 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-32

ขนาดช่องเปิด C0

1,200 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,350 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,265 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 120 cm.
 • รับ load 25 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยม ฝาทึบ 2
ฝาท่อเหล็กหล่อ สี่เหลี่ยมฝาทึบ

ฝาท่อเหล็กหล่อ MH-33

ขนาดช่องเปิด C0

1,200 มม.

ขนาดกรอบนอก A0

1,350 มม.

ขนาดฝาปิด B0

1,265 มม.

ความสูง H0

85 มม.

 • ขนาดช่องเปิด 120 cm.
 • รับ load 40 ตัน
 • seal ป้องกันกลิ่น
 • ผิวเคลือบสีดำ
 • สินค้าพร้อมส่ง