การใช้สีน้ำมันมาทาเพื่อการเคลือบผิวเหล็กป้องกันการเกิดสนิม ถือเป็นวิธีที่ใช้กันมาอย่างยาวนานแพร่หลาย ถือเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานสำหรับช่างทั่วไป เป็นสีที่เข้าถึงสะดวกหาซื้อได้ง่ายใคร ๆ ก็ทาได้ไม่ยุ่งยาก ซึ่งสีน้ำมันนั้นมีเกรดให้เลือกใช้ตั้งแต่สีระดับราคาถูกไปจนถึงสีน้ำมันเกรดดีที่มีราคาแพงกว่าพอสม ควร ดังนั้นมันจึงมักถูกมองเป็นแนวทางแห่งความประหยัดด้วย แม้ว่าอันที่จริงแล้วอาจไม่ใช่วิธีที่นำมาซึ่งความประหยัดเสมอไป หากพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว และประสิทธิภาพการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ อันอาจนำมาซึ่งความสิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงดูแล หรือแม้แต่ความสิ้นเปลืองจากการที่วัสดุเหล็กผุกร่อนถูกทำลาย อันเนื่องมาจากความเสื่อมสภาพหรือเสียหายของชั้นสีนั่นเอง


โดยปกติแล้วสีน้ำมันจะเหมาะสำหรับการทาสีอุปกรณ์หรือโครงสร้างใด ๆ ที่มีข้อสะดวกในการหมั่นคอยตรวจสอบดูแล และซ่อมบำรุงอยู่สม่ำเสมอ หรือใช้ในการทาโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องมีการทาอยู่บ่อยครั้ง อันจะไม่คุ้มกับการใช้ระบบสีแบบอื่นที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการที่สูงกว่า แต่หากสำหรับการนำมาทาในอุปกรณ์หรือโครงสร้างส่วนสำคัญ ที่ต้องการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและความแข็งแกร่ง รวมไปถึงมีความคงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การใช้สีน้ำมันในกรณีนี้อาจไม่ตอบโจทย์


ทั่วไปแล้วสีน้ำมันหากนำมาใช้ในการทาโครงสร้างโลหะชนิดต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศภายนอกเป็นประจำ มักจะมีอายุการใช้งานได้ไม่นานนัก แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับเกรดคุณภาพของสี แต่ไม่ว่าอย่างไรก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของเนื้อสีในเวลาไม่นานนัก บางกรณีสำหรับงานที่ต้องพึงระวังความสมบรูณ์ของโลหะอยู่เสมอ ก็อาจต้องคอยทาใหม่ในระยะเวลาไม่กี่เดือนหรือปีต่อปี แต่หากนำมาทากับอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งและขาดการคอยสังเกตดูแลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีผลลัพท์ในแง่ร้ายได้มาก เช่นกรณีของอุบัติเหตุ หรือความเสียหายลุกลามไปยังระบบอื่น ๆ กรณีนี้ไม่เหมาะนักที่จะใช้การทาสีน้ำมัน


สีน้ำมันเป็นสีที่แห้งช้า ทึบแสง มีความเข้มข้น จำเป็นต้องใช้ส่วนผสมของสารทำละลาย เมื่อทาสีลงไปและเกิดการแห้งตัวแล้ว จะจับกันเป็นเนื้อสีเดียวกัน หากมีการขูดลอกหรือขัดสี ก็จะมีลักษณะเหนียวเกาะตัวกันดึงผิวส่วนอื่นหลุดออกมาด้วย ดังนั้นในเวลาใดก็ตามที่สีน้ำมันเกิดการเสื่อมสภาพครบอายุการใช้งาน มันก็จะหลุดลอกออกมาได้ง่าย และพาสีบริเวณติดกันหลุดออกมาด้วย

หรือแม้ในช่วงระยะที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน แต่มีความเสื่อมสภาพเกิดขึ้นในส่วนหนึ่งแล้ว ก็จะมีความเปราะบางฉีกขาด หรือหลุดลอกและร่อนออกได้ง่าย ซึ่งหากนำมาใช้กับตะแกรงเหล็กระบายน้ำ ก็จะยิ่งเป็นอุปกรณ์ที่เร่งการเสื่อมของสีได้เร็วขึ้นเลยทีเดียว เพราะตะแกรงระบายน้ำมีหน้าที่ต้องคอยเผชิญกับแสงแดดและความชื้นอยู่เป็นประจำ และยังมักจะต้องเจอกับการขูดขีด กระทบ หรือแบกน้ำหนัก ดังนั้นแล้วหากจะต้องคำนึงถึงเรื่องการใช้งานที่ให้ความสำคัญในเรื่องความทนทานมาก ๆ และไม่สะดวกต่อการบำรุง ตรวจสอบและทาใหม่ สีน้ำมันจึงไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมนักในจุดประสงค์เหล่านี้